English
Kullanıcı Girişi
Kod
Şifre
Hoşgeldiniz !
Lab Information System (Laboratuvar Bilgi Sistemi) ileri teknoloji nesne tabanlı mimari ile yaratılmış ve tümüyle İnternet tabanlı bir üründür. 2002 yılından bu yana endüstrinin önde gelen kuruluşları tarafından kullanılmakta ve tıbbi laboratuvarlar, endüstriyel laboratuvarlar, gıda laboratuvarları, hastaneler, klinikler, doktorlar ve donörler gibi pek çok aktörü biraraya getirmektedir. Aşağıda sistemin önemli teknik ve fonksiyonel üstünlükleri listelenmiştir.

 • Uygulama ileri teknolojiye sahip nesne tabanlı mimari kullanılarak İnternet üzerinde çalışmak üzere üretilmiştir. Bu sayede sistemin tüm kullanıcılarının herhangi bir browser kullanarak sisteme herhangi bir anda herhangi bir yerden güvenli biçimde erişmesi mümkün hale gelmiştir.

 • Laboratuvarlar sistemde birer organizasyon olarak tanımlanmaktadırlar. Bir organizasyon sistemde istediği sayıda şube, kurum, donör, kişilik, kullanıcı, sonuç, referans aralığı, test, test paketi, para birimi, vergi, ödeme metodu, fiyat grubu, fiyat listesi, vb. tanımlamaları yapabildiği gibi bu tanımları kullanarak bir laboratuvarın günlük iş akışında yeralan iş girişi, iş kabulü, testlerin çalışılması, sonuç girişi ve validasyonu, sonuç raporu hazırlanması, fatura kesilmesi ve ödeme alınması, vb. tüm aktiviteleri de yönetebilir.

 • Organizasyonlar test sonuçlarını tanımlarken istedikleri bilgi tipini kullanabilirler. Böylece sadece sayısal değil aynı zamanda metin veya tarih tipinde ya da belirledikleri bir listeden gelen sonuçlar da tanımlayabilirler. Sistemde tanımlanan listelerin bir ağaç yapısında oluşturulabilmesi yeteneği ise kullanıcılara referans aralığı gibi ileri düzey tanımlarda büyük kolaylık sağlamaktadır.

 • Sonuçları tanımlama sürecinde kullanıcılar referans aralıkları ile donör bilgileri arasındaki ilişkileri belirtme yeteneğine sahiptirler. Böylece sisteme yeni bir iş girilirken sadece referans aralıkları için gereken bilgilerin sorulması ve girişlerin hızlanması mümkün olmaktadır. Yine bu özellik sayesinde sonuç raporlarında basılan referans aralığı bilgileri donör ve örnek bilgileri doğrultusunda minimalize edilebilmektedir.

 • Kullanıcılar aynı zamanda sonuçlar için raporlama aralıkları da tanımlayabilmektedir. Böylece hem testin çalışılması sonucu ortaya çıkan değer sistemde tutulmakta ve daha sonra kullanılabilmekte hem de sonuç raporları alıcının daha kolay okuyabileceği şekilde basılabilmektedir.

 • Birden fazla laboratuvarı olan bir organizasyon tanımlanan testleri kendi içinde bir laboratuvardan diğerine fason yollama şansına sahiptir. Temel olarak işi alan laboratuvar yapılacak testlerin bir kısmını ya da tamamını bir diğer laboratuvara yollayabilir. Eğer iki organizasyon çalıştıkları testlerin birbirleriyle eşleşme kurallarını tanımlarsa, fason iş gönderme yeteneği organizasyonlar arasında da geçerli olur.

 • Sistemdeki testler için değişik seviyelerde onay mekanizmaları tanımlanabilmekte ve verilen onaylarla ilgili tüm bilgiler loglarda tutulmaktadır. Benzer biçimde sistemde finansal denetleme mekanizmaları da vardır.

 • Çalışılan testlerin metodları ve referans aralıklarını tanımlayan kuruluşlar, sistemde test bazında tanımlanabilir ve sonuç raporlarında belirtilebilirler. Benzer biçimde test sonuçları ile ilgili görüşlerin liste biçiminde ya da serbest giriş olarak tanımlanması ve sonuç raporlarında basılması mümkündür.

 • Laboratuvarlarda testlerin çalışıldığı cihazların sisteme bağlanması ve böylece test emirlerinin otomatik gönderimi ve sonuçların sisteme otomatik kaydedilmesi mümkündür. Bu arada tüm örnek kapları sistem içinde devamlı olarak barkod ile takip edilmektedir.

 • Birden fazla iş tek faturada faturalanabileceği gibi bir iş birden fazla faturaya bölünebilir. Aynı biçimde birden fazla fatura bir ödemede kapatılabileceği gibi bir fatura birden fazla ödemeyle de kapatılabilir.

 • Sistem tam anlamıyla uluslararası çalışmaya uygun olarak geliştirilmiştir. Tüm test ve sonuç tanımları çok dilli olarak yapılabilir ve sistemdeki herhangi bir iş aynı anda birden fazla dilde raporlanabilir. Benzer biçimde çoklu para birimleri de sistemdeki tüm fiyat listeleri, fatura ve ödemelerde kullanılabilir.

 • Organizasyonlar sistemdeki haber mekanizmalarını kullanarak sadece kendi kullanıcılarını değil aynı zamanda müşterileri olan hastane, klinik, doktor, vb. kurumları da yenilikler ve hizmetler hakkında bilgilendirebilirler.

 • Sistemin veri madeni özelliğini kullanarak organizasyon ve kurum kullanıcıları detaylı filtrelenmiş raporlar yaratabilir, bunları daha sonra kullanmak üzere saklayabilir ve Excel’e export edebilirler. Kullanıcıların kendi yarattıkları raporları diğer kullanıcılarla paylaşmaları da mümkündür.
 •  
    © 2002 - 2017 Sesam Yazılım Hizmetleri - Tüm hakları saklıdır. Sürüm 6.17.14